Genom att annonsera på Hemfixa.se når du ut till hemmafixare och inredningsintresserade. Vi är alltså ett perfekt forum för att nå ut med reklam/information inom dessa kategorier. Vi jobbar med traditionella banners samt sponsrade artiklar, även kallat Native marketing / Content Marketing.

1451923308_browser-window

Annonsera med banners

Vi har flera ytor där ni kan synas med era banners. Vi kan anpassa om du enbart vill synas på dator eller mobila enheter. Vanligtvis annonserar du med banners veckovis och vi tar fram ett prisförslag beroende på hur mycket och länge du vill synas på Tekniknytt.se.
Kontakta oss för mer information.

1451923292_article

Annonsera med Sponsrad artikel / Content Marketing

Vi erbjuder sponsrade artiklar, även kallat Native marketing / Content Marketing. Här har ni möjlighet att på ett mer naturligt sätt nå läsarna med en intressant text eller video med länk/CTA till er sajt eller erbjudande. Priserna varierar beroende på om ni själva skapar textmaterialet eller om vi skriver det.
Kontakta oss för mer information.